KUINKA KIRJOITTAA ESSEE

Kuinka kirjoittaa essee

Kuinka kirjoittaa essee

Blog Article

Kuinka kirjoittaa essee

Akateeminen essee on kohdennettu kirjoitus, joka kehittää idean tai argumentin todisteiden, analyysin ja tulkinnan avulla.
kandidaatin tutkielma
Opiskelijana voit kirjoittaa monentyyppisiä esseitä. Esseen sisältö ja pituus riippuvat tasostasi, opiskeltavasta aiheesta ja kurssivaatimuksista. Useimmat yliopistotasoiset esseet ovat kuitenkin argumentatiivisia: niiden tarkoituksena on suostuttaa lukija tiettyyn asemaan tai perspektiiviin aiheesta.

Esseiden kirjoittamisprosessi koostuu kolmesta päävaiheesta:

Valmistelu: Päätä aiheestasi, tee tutkimuksesi ja luo esseen luonnos.
Kirjoittaminen: Esitä argumenttisi johdannossa, kehitä se todisteilla pääosassa ja kääri se päätelmällä.
Versio: Tarkista esseen sisältö, organisaatio, kielioppi, oikeinkirjoitus ja muotoilu.


Essee kirjoittamisprosessi

Valmistelun, kirjoittamisen ja tarkistusten kirjoittamisprosessi koskee kaikkia esseitä tai artikkeleita, mutta kullekin vaiheelle kuluva aika ja vaivaa riippuvat esseen tyypistä.

Esimerkiksi, jos sinulle on annettu viiden kappaleen selite essee lukioluokalle, vietät todennäköisesti eniten aikaa kirjoitusvaiheessa; Toisaalta korkeakoulutason argumentatiivisen esseen joudut viettämään enemmän aikaa aiheen tutkimiseen ja alkuperäisen argumentin kehittämiseen ennen kirjoittamisen aloittamista.
essee
Huolimatta siitä, että kuten Shakespeare sanoi, "kynä on voimakkaampi kuin miekka", kynä itsessään ei riitä tekemään tehokasta kirjailijaa. Itse asiassa, vaikka me kaikki haluamme ajatella itseämme seuraavaksi Shakespeareiksi, inspiraatio yksinään ei ole avain tehokkaaseen esseen kirjoittamiseen. Näet, että englanninkielisten esseiden käytännöt ovat kaavamaisia ​​kuin luulet - ja monin tavoin se voi olla yhtä yksinkertaista kuin laskea viiteen.

Report this page